İçeriğe geç

meslekler Hakkında Bilgi

Gelecekteki en güncel meslekleri sizler için seçtik. Bu sayfada meslekler hakkında bilgi edinip gelecekteki mesleğinizi seçebilirsiniz.

cetinhocaakademimeslek

yazılım mühendisi

Yazılım Mühendisi her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.

Fikir üretimine dayalı bir iştir. Bu nedenle parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Yazılım Mühendisleri kendi işlerini kurabilirler. Yazılım mühendisi, içinde yazılım yapılması gereken farklı farklı sektörlerde çalışabilir. Bunlardan bazıları : Bankacılık, oyun, elektronik savaş ve savunma sistemleri, sinyal işleme, sağlık bilgi sistemleri, robotik ve yapay-zekâ.

tıp

Tıp eğitimi gerçekten çok zorlu ve çok meşakkatli bir süreç ve hal böyle olunca tıp fakültesi tercih etmeden önce gerçekten tıp doktoru olmak isteyip istemediğiniz sorusunu kendi içinizde net olarak cevaplamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Hekimliğin kesinlikle karşılığında getireceği para için yapılacağını düşünmüyorum bu sebeple bu mesleği yapmak isteğiniz çok da içten gelmiyorsa tıp eğitimi süresince çekeceğiniz sıkıntılar size manasız gelebilir ve sizi fazlasıyla yorabilir; fakat hekim olmayı gerçekten istiyorsanız, bu kutsal mesleği icra etmek tıp eğitimi süresince yaşayacağınız her türlü zorluk ve sıkıntıya değecektir.

cetinhocaakademimeslek
cetinhocaakademimeslek

gastronomi

Son zamanların gözde mesleklerinden biri olan gastronomi pek çok insan tarafından tam olarak bilinmemekte. Gastronomi eğitimi,birçok gastronomi uzmanı tarafından ayrıca gastronomi derslerine bağlı olarak farklı branştan öğretmenler aracılığıyla verilmektedir. Üniversite bittikten sonra gastronomi mezunları, iş bulma anlamında belki de en az sıkıntı çeken kişilerdir. Gastronominin çalışma alanları diğer mesleklere nazaran daha fazla ve daha ilgi çekicidir. Ayrıca gastronomi iş olanakları açısından öğrenciyi, diğer mesleklere göre sınırlamamakta ve yönlendirmemektedir.

Astsubay subaydan kıdemsiz, er ve erbaşlardan kıdemli olan askerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren astsubaylar, emir-komuta zincirindeki konumlarının yanı sıra muhabere ve askeri eğitim gibi alanlarda da görev alırlar.

İnşaat mühendisliği malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır.Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan mühendislik türüdür. Mühendisliğin anası kabul edilir. İngilizcesi “Civil Engineering” olup, “Medeniyet Mühendisliği” olarak tanımlanmaktadır.

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Lisansüstü eğitimi süresince atanmış olan bu araştırma görevlileri, eğitim tamamlandıktan sonra kurum ile ilişkileri kesilir. Özellikle 2016 yılı itibariyle çıkarılan madde üzerinden, araştırma görevlileri bundan sonra üniversitelerin cari açık kadro programı kapsamında alımları yapılacak. Tabii bunu gerçekleştirmek için belli bazı şartlar bulunmaktadır. Böylece eğitim gördünüz üniversite içerisinde ya da farklı üniversitelerde araştırma görevlisi olma hakkını elde edebilirsiniz.

Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilir.

Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. Elektrik sistemlerinin verimini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

Genel müdür yardımcısı; şirketlerin daha etkin, doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesi adına çalışmalar yapan, şirketin bulunduğu konum ve hedefleri doğrultusunda ihracattan ithalata, satıştan bütçe planlamaya, üretimden lojistik değerlendirmelere kadar şirketin her alanındaki süreçleri inceleyen kişiye verilen isimdir.

Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

Eczacı, sağlık hizmetleri grubundan bir meslek adamı, aynı zamanda bir ticaret adamıdır . Serbest eczacı olarak ilaç alıp satmak bir ticaret işidir. Eczacılar reçetelerde doktorlarca istenen hazır ilaçları müşteriye satar, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlar, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşterileri uyarır.

Mimar, Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir. Planlama kavramlarını binaya ve çizimleri tüm planlamaya dönüştürebilmek için gerekli endüstri, organizasyon, tüzük ve usuller doğrultusunda çalışır.

Büyükelçi ya da eski adıyla sefir, bir ülkenin başka bir ülkede bulunmakta olan en üst düzey temsilcisi olan diplomattır. Büyükelçiler, ülkesi ile görevli bulundukları ülkeler arasında siyasi, askeri, ekonomik, kültürel gibi ilişkileri geliştirmek adına çalışmalar yürütürler.

Yüzbaşı, genelde bir bölüğü emir-komuta eden kişidir. Görev verilmesi durumunda karakol komutanlığı da yapar. Ayrıca karargahlarda ya da ordu komutanlıklarında farklı görevlerle de çalışabilir. Önemli bir rütbedir ve askeri sistemde yüzbaşının yeri oldukça değerlidir.

Vali, illeri idare etmek için görevlendirilen kişidir. Valiler, illerin başında cumhurbaşkanlarını temsilen bulunur. İl içerisinde yer alan ve bakanlıklar tarafından görevlendirilen kişiler, valinin emri altında çalışır. Ayrıca valiler, kolluk kuvvetlerinin başındadır ve il içerisinde teşkilatın başında yer alır.

General aslında oldukça zorlu süreçler gören bir makamdır. Öncelikle ülkemizde general olabilmek için Kara Harp Okulu subaylık sınavlarına girmelisiniz. Kazandığınız durumunda okulunuzu başarı v derece ile bitirmeli, bu başarının arkasında ciddi bilgi ve birikimi sağlayarak ciddi pozisyonlarda çalışmanız gerekmektedir. Üsteğmenliğin son yıllarında açılan Harp Akademileri alımlarına başvuru yapıp, sınavlarına katılıp kazanarak kurmay sınıfına geçmeniz gerekmektedir. Gerekli başarıyı elde ederseniz, Kuvvet komutanlıklarına veya bulunduğunuz birlikte projeler ve çalışmalar yaparak bu emeklerinizi komutanlık taktirlerine sunarak geçerli notu almanız gerekir. Eğer başarılı bir şekilde yolunuza ilerlerseniz kurmay albay konumunda terfi alarak Tuğgeneral rütbesine erişebilirsiniz.
Generaller genellikle karargah bölgelerinde çalışmalarını sürdürürler. Çünkü bir general, bağlısı olan askeri birliklerin eğitim, ihtiyaç ve silah gibi durumlarını düşünmeli ve sürekli yenilikler katarak mevcut bağlılarını moralize ederek, oluşacak ani bir gelişmelerde birlik bütünlüğünü sağlayacak kapasitede olmalıdır.

Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili kişidir.

Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki ünvandır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘Mesleği bilgi öğretmek olan kimse’ olarak tanımlanan öğretmenlik, alan eğitimi ve pedagojik formasyon gibi süreçlerin ardından edinilebilen bir meslektir.

Hakim, mahkemelerde çalışan ve hukuk kuralları çerçevesinde kalarak herhangi bir konuda karar alınmasını sağlayan kişidir. Hakimler, şahısların devlet ya da yine şahıslarla yaşadığı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur.

Profesör, en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişilere verilen bir unvandır. Sözcük, “bir sanat ya da bilim dalında en yüksek düzeyde uzman” anlamına gelen Latince professor’ün karşılığı olarak Türkçeye girmiştir. Profesör kısaca prof olarak da yazılmaktadır. Sadece profesör olarak anılanların yanısıra bir de ordinaryüs ve emeritüs profesörler vardır.

İleri teknolojiyi kullanan üretim ve hizmet sektörlerinde; üretim ve bilişim cihazlarının montajı, devreye alınması, işletilmesi, bakım-onarımlarının yapılması, geliştirilmesi, programlanması ve işletme şartlarına uygun otomasyon sistemlerinin (elektrik, elektronik, mekanik, programlama vb.) tasarlanması, kurulması ve uygulanması işlerinde çalışan kişidir.

Online Eğitim

Online eğitim almak için butona tıklayabilirsiniz.

WhatsApp'a Git
1
WhatsApp Üzerinden Ulaşın
Merhaba, ben Çetin Hoca,
Size nasıl yardımcı olabilirim?